Hướng dẫn


Hướng dẫn sử dụng một cách dễ dàng!
Link: https://www.fshare.vn/folder/DW9719UBQGR8 * Firmware nào không có trong danh sách vui lòng báo công ty để cập nhật
- Hướng dẫn cập nhật Firmware
- Tải phần mềm CMS kết nối với đầu ghi
1. SETTING -> INFO -> Version
- Xem dòng System V4.02.R11.00000XYZ
- XYZ chính là Model
- Nhập Search phía dưới để tải về
2. SETTING -> ADVANCED -> UPGRADE
- Nhấn Browse chọn Firmware mới tải về
- Nhấn Upgrade
3. SETTING -> ADVANCED -> DEFAULT
- Chọn NetService
- Nhấn OK
- Nhấn YES (khi được hỏi restart system)
4. SETTING -> SYSTEM -> NETWORK
- Nhập DNS1: 8.8.8.8
- Nhập DNS2: 8.8.4.4
5. SETTING -> SYSTEM -> NETSERVICE -> DDNS
- Chọn DDNS Type: NO-IP, CN99, DYNDNS, MYQ-SEE
- Nhập Hostname: hostname.hdprovn.net
- Nhập Username: username
- Nhập Password: password
- Nhấn OK
6. SETTING -> ADVANCED -> AUTOMAINTAIN
- Chỉnh Everyday At 01:00 trong Auto-Reboot System
- Nhấn OK
! Lưu ý: Nếu trong vòng 60s mà không cập nhật ip thì đổi sang DDNS Type khác (Nhớ nhấn F5 refesh để trình duyệt cập nhật)

HOTLINE Hỗ Trợ Kỹ Thuật: (024) 38.318.999